Latest tussar silk sarees Rs 1550 (prb)

మీకు Sarees గాని Jewellery గాని కావాలంటే 1.9502099458 నెంబర్ కి మీకు కావల్సిన ఫోటో ని పంపాలి 2.తరువాత ఫోటో లో ఉన్నది available ఉందో లేదో మమ్మల్ని అడగాలి. 3. దయ చేసి బేరాలు అడగరాదు. 4.Available ఉంటే అర్డర్ కన్ఫార్మ్ చేసుకోవాలి 5.మీ పూర్తి[…]

Continue reading …