సన్ టాన్ తో భాద పడుతున్నరా? || Telugu Home Remedies for suntan || suntan || Telugu

    సన్ టాన్ తో భాద పడుతున్నరా? కొంత మందికి ఎండల్లో బైటకి వెళ్ళి రాగానే ముఖం కాళ్ళు ,చేతులు ఎండ బారిన పడి నల్లగా తయరూవుతాయి మిగత శరీర భాగాలతో పొల్చుకుంటే టాన్ కారణంగా నల్లగా అసహ్యం గా కనిపిస్తాయి   దీని కోసం చాల[…]

Continue reading …

రికార్డ్స్ బ్రేక్ చేసి చరిత్ర స్రుస్టించిన రంగస్థలం మెదతి రోజు కలెక్షన్స్

రికార్డ్స్ బ్రేక్ చేసి చరిత్ర స్రుస్టించిన రంగస్థలం మెదతి రోజు కలెక్షన్స్ Rangasthalam first day box office collections | Rangasthalam 1st day collections | Sukumar

Continue reading …